* Info

* Inspiracje

* Filmy

* Muzyka

* Kącik dla dzieci

* Informacje

* O Tobie

 
 
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

* Statystyki działu

  • stats Użytkowników w sumie: 79
  • stats Wiadomości w sumie: 7630
  • stats Wątków w sumie: 4482
  • stats Kategorii w sumie: 9
  • stats Działów w sumie: 189
  • stats Najwięcej online: 310

  • averages Średnio wiadomości: 2
  • averages Średnio wątków: 1
  • averages Średnio użytkowników: 1
  • averages Średnio online: 12
Grudzień 10, 2012, 23:12:05 wysłana przez Teofil | Wyświetleń: 1948 | Komentarze: 0

Poprzez korzystanie z tego forum, wyrażasz zgodę na przestrzeganie następującego regulaminu forum:

§ 1. KONTO

1. Użytkownik, po rejestracji, ma możliwość wyboru nazwy użytkownika. Radzimy zachować odpowiednią nazwę.
a) Nazwa loginu nie może być zbyt długa
b) Polskie znaki oraz spacje nie są zabronione, jednak zalecamy ich nie używać.
c) Niedozwolone znaki w nazwach loginów to ,;./|\"'`~:!?<>@#$%^&*()-+={}[]
2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia czytelnego i dokładnego adresu email, który jest jego własnością i pozwala na weryfikację tożsamości.
3. Zabrania się używania konta użytkownika przez inne osoby.
4. Zabrania się tworzenia przez użytkownika więcej niż jednego profilu, bez pozwolenia właścicieli forum.
5. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swojego hasła (zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta) oraz zachowania tajemnicy danych osobowych innych użytkowników forum przed osobami trzecimi.

§ 2. DANE OSOBOWE

1. Należy pamiętać, że z każdą wiadomością adresy IP użytkownika są rejestrowane, informacje te mogą zostać wykorzystane do kontaktu z usługodawcą internetowym, w przypadku poważnych naruszeń lub na wniosek organów ścigania.
2. Oprogramowanie niniejszego forum umieszcza plik cookie, zawierający różne informacje (takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło), w pamięci podręcznej przeglądarki. Używane jest to tylko do utrzymania użytkownika zalogowanego. Oprogramowanie nie zbiera, ani nie wysyła żadnych innych informacji z komputera użytkownika.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych w profilu danych osobowych przez, administratorów, właścicieli forum lub moderację oraz zgadza się na otrzymywanie wiadomości od Administratora lub moderację na podany przez siebie adres e-mail. Ma prawo do poprawiania i zmiany własnych danych oraz do żądania usunięcia własnego profilu z forum przez Administratora lub moderację.
4. Właściciele tego forum zastrzegają sobie również prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika (lub jakichkolwiek powiązanych informacji zebranych w tym serwisie) w przypadku formalnej skargi, czy prawnych działań wynikających z jakiejkolwiek sytuacji spowodowanej korzystaniem z tego forum.
5. W uzasadnionych przypadkach Administratorzy forum mogą zażądać weryfikacji autentyczności danych osobowych.
6. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych osobowych określonych w § 2. oraz określonych jako takie przez ustawodawcę.

§ 3. ZAKAZANE DZIAŁANIA

1. Użytkownik nie może publikować żadnych materiałów, które są fałszywe, zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, nienawistne, napastliwe, obsceniczne, bluźniercze, zorientowane seksualnie, grożące, naruszające prywatność osób, przeznaczone dla dorosłych lub w inny sposób naruszające międzynarodowe prawo.
2. Użytkownik nie może zamieszczać żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, chyba że jest właścicielem praw autorskich lub uzyskał pisemną zgodę od właściciela praw do tych materiałów.
3. Zabronione jest przez użytkowników: spamowanie, floodowanie, reklamy, łańcuszki, piramidy oraz podżeganie przeciwko innym użytkownikom forum, osobom publicznym i prywatnym.
5. Zabrania się umieszczania skryptów, kodów lub innych programów, które mogłyby w jakikolwiek sposób szkodzić forum, stronom i firmom powiązanym oraz innym użytkownikom, twórcom oprogramowania itp.
6. Zabrania się skrajnego nadużywania elementów graficznych, nie związanych z tematem forum, wklejek z obrazków, grafik sentencji itp.

§ 4. PRAWA WŁASNOŚCI

1. Użytkownik przekazuje właścicielom forum Wszelkie prawa do publikacji treści zamieszczonych przez siebie na forum oraz zgadza się na wykorzystanie przez właścicieli fragmentów wypowiedzi, artykułów lub edycję materiałów.
2. W przypadku publikacji fragmentów materiałów, które mają charakter ogólnodostępny użytkownik jest zobowiązany do użycia stosownych cytatów oraz podania autora.
3. Materiały noszące znamiona plagiatu na wniosek innych użytkowników będą usuwane bez ostrzeżenia.
4. Użytkownik może żądać usunięcia przez moderację fragmentów wypowiedzi, które naruszają jego prawa lub prawa innych osób w tym prawa własności intelektualnej.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wiadomości wyrażają poglądy autora i niekoniecznie opinię tego forum, jego załogi, przedsiębiorstwa zależne, ani właściciela forum.
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną, prawną i materialną za treść wysłanych wiadomości oraz inne szkodliwe skutki swoich działań na forum.
3. Właściciele forum nie gwarantują dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji.
4. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za treści prezentowane przez użytkowników.
5. Administratorzy nie monitorują na bieżąco wysłanych wiadomości i nie są odpowiedzialni za zawarte w nich treści. 
6. Właściciele, administratorzy, moderatorzy oraz użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy danych osobowych użytkowników oraz tajemnicy korespondencji przed osobami trzecimi.
7. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnienie danych osobowych powstałe na skutek niezgodnych z prawem działań osób trzecich, ujawnienia danych osobowych przez innych użytkowników, włamań do systemu przez osoby niepowołane, itp. działań osób trzecich.
8. Należy pamiętać, że nie jest możliwe dla obsługi lub właścicieli forum potwierdzenie poprawności wiadomości.
9. Administratorzy i moderatorzy zobowiązani są do tajemnicy w zakresie objętym oddzielnym regulaminem. Powinni również przestrzegać zasady zachowania bezstronności, gdy pełnią swoje obowiązki itp.

§ 6. NARUSZENIE REGULAMINU

1. Jeśli którykolwiek użytkownik uważa, że jakakolwiek zamieszczona na forum wiadomość jest niezgodna z regulaminem, jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum.
2. Personel i właściciel forum zastrzegają sobie prawo do usuwania niepożądanych treści, w rozsądnym czasie, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne.
3. Jakakolwiek informacja, którą właściciel lub obsługa forum uzna za fałszywą lub wulgarną z natury, zostanie usunięta, bez uprzedniego powiadomienia.
4. Wypowiedzi naruszające przepisy prawa mogą zostać zarchiwizowane.

§ 7. SANKCJE

1. Poważne naruszenie regulaminu, skutkujące trwałym i bezpowrotnym usunięciem użytkownika z forum oraz w przypadku przestępstw kryminalnych powiadomieniem organów ścigania.

a) świadome działania na szkodę forum w postaci: prób złamania zabezpieczeń, używania cudzych danych, spamowania, floodowania,
b) zamieszczanie treści obscenicznych, pornograficznych, przeznaczonych dla dorosłych, rasistowskich itp.,
c) zamieszczanie materiałów naruszających prawa autorskie i inne formy własności intelektualnych,
d) wielokrotne szkalowanie, obrażanie, skłócanie innych użytkowników,
e) tworzenie szkalujących lub obscenicznych profili, podszywanie się pod innych użytkowników,
f)  używanie cudzych lub fałszywych adresów email do weryfikacji konta,
g) uzasadnione podejrzenie działań na szkodę właścicieli, moderacji lub innych użytkowników,
h) zamieszczanie treści, podżegających do przestępstwa lub innych wykroczeń,
i)  ujawnianie informacji stanowiących tajemnice państwowe, służbowe, danych osobowych itp.

2. W przypadku mniejszych naruszeń moderacja ma prawo stosować:
a) upomnienia prywatne,
b) upomnienia publiczne,
c) odebranie punktów, usunięcie z grupy lub przeniesienie do specjalnej grupy,
d) ograniczenia czasowe dostępu do wybranych działów forum,
e) ograniczenia na czas nieokreślony do wybranych działów lub całego forum,
f) BAN na czas określony lub nieokreślony.

§ 8. ZMIANY REGULAMINU

1. Właściciele forum zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
2. W przypadku braku zgody na jakiekolwiek postanowienie regulaminu teraz lub w przyszłości, użytkownik zobowiązany jest do zaniechania rejestracji lub do zgłoszenia rezygnacji z korzystania z forum.

§ 9. WŁAŚCICIEL PORTALU I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników Forum i Portalu Rzeczysedno zabezpieczone są przez system SMF i przechowywane standardowo w bazie danych MYSQL, znajdującej się na hostingu należącym do MODULARS.
2. Administratorem technicznym portalu jest MODULARS
 

Po rejestracji prosimy cierpliwie poczekać na zatwierdzenie. Weryfikacja trwa od kilku minut do dwóch tygodni.   
Profile z IP lub adresem e-mail, znajdujące się na listach serwisów antyspamowych lub podejrzane o szkodliwą działalność w internecie są usuwane bez uprzedzenia i bezpowrotnie. 
W przypadku braku zatwierdzenia konta w ciągu dwóch tygodni, jego omyłkowego odrzucenia lub usunięcia przez Administrację, prosimy o kontakt e-mailowy (Menu > Informacje > Kontakt).

Regulamin Forum

W kwestiach niewyjaśnionych powyższego regulaminu forum obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.